Koronavirus - desatero pro rodiče

02.03.2020 20:00

Desatero pro rodiče nCOVID - 19

  1. Pokud jste byli s dítětem nebo bez něj v oblasti, kde byly hlášeny případy nákazy koronavirem, nebo pokud jste byli v přímém kontaktu s osobou, u které byla nákaza nCOVID-19 potvrzena, INFORMUJTE vašeho praktického dětského lékaře a ZŮSTAŇTE DOMA V  IZOLACI po dobu 14 dnů.

  2. Pokud máte obavy, že by vaše dítě mohlo být nakaženo, NECHOĎTE S NÍM DO ORDINACE PLDD. Kontaktujte PLDD telefonicky a nechoďte ani na LSPP v místě bydliště. Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.

  3. MYJTE SOBĚ I SVÝM DĚTEM RUCE často a používejte vodu a mýdlo alespoň po dobu 20 sekund. Pokud není k dispozici mýdlo, používejte gel s min. 60% alkoholu.

  4. Řiďte se pravidly doporučenými pro chřipková a chřipce podobná onemocnění, to znamená udržujte vzdálenost 1m od lidí, kteří kašlou, smrkají, kýchají nebo mají horečku.

  5. Pokud má vaše dítě horečku, kašel nebo rýmu, nechte ho doma ze školy a vynechejte ostatní volnočasové aktivity až do úplného uzdravení. Nepodávejte dítěti žádné léky bez jednoznačného doporučení.

  6. Naučte dítě kašlat a kýchat tak, že skloní hlavu k rameni nebo paži ohnuté v lokti.

  7. Udržujte povrchy ve vaší domácnosti dezinfikované alkoholovými roztoky. U dětí především hračky, pokud je sdílely s jinými dětmi.

  8. Noste roušky jen když jste nemocní, máte chřipkovéíznaky nebo jste nachlazení, obzvláště pokud máte doma malé děti.

  9. Použité masky a kapesníky odkládejte velmi opatrně do uzavíratelných nádob.

  10. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat PLDD nebo informační linku SZÚ: 724 810 106, 725 191 367.