Postup při nařízení karantény

10.11.2021 14:53

Praktické informace – co následuje,

pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

Pokud bylo vaše dítě v kontaktu s covid19 pozitivní osobou, je vašemu dítěti  nařízena domácí karanténa, jejíž délka trvání je 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Pokud jsde do karantény celá třída, vystavuje OČR škola.

V nejbližší době by Vám měla přijít SMS zpráva s odkazem na sebetrasování, kde si sami můžete vystavit eŽádanku na PCR test. PIN a KÓD, který v SMS obdržíte je platný pouze 6 hodin. Pokud sebetrasování nestihnete vyplnit, bude Vás kontaktovat pracovník call centra a trasování s Vámi provede po telefonu. Při trasovacím hovoru si požádejte o vystavení eŽádanky.

Pokud vás nikdo kontaktovat nebude, požádejte svého lékaře o vystavení eŽádanky a objednejte dítě na PCR test.

PCR test bude absolvovat pouze jeden – a to  5. až 7. den od rizikového kontaktu

Objednání a informace o odběrových místech -  www.nempt.cz (příp. https://testovani.uzis.cz/ )

Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Na odběr nezapomeňte respirátor, kterým je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 7 dnech ukončí.

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena 14denní domácí izolace od data pozitivity. Domácí izolace pak bude ukončena po 14 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCT test, ukončí se karanténa této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Výjimky z karantény:

V případě, že dítě v posledních 180 dnech prodělalo onemocnění COVID-19 nebo bylo očkováno proti onemocnění Covid-19 (od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní), NEBUDE mu nařízena karanténa za splnění podmínky, že osoba nemá příznaky onemocnění. Pokud vykazuje příznaky onemocnění, musí dodržovat karanténní opatření a objednat se na RT-PCR test.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

 

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte lékaře a řiďte se jeho pokyny.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.