Mimořádné opatření v provozu ordinace

15.03.2020 15:30

Z důvodu probíhající epidemie koronaviru dochází k významné změně v provozu ordinace. 

Všichni pacienti budou ošetřeni pouze po předchozím telefonickém objednání. Čekárna bude  uzavřena, vpuštěn bude pouze objednaný pacient s jednou osobou doprovodu.Před dveřmi do čekárny prosím prozvoňte ordinaci.

Dochází k úpravě ordinačních hodin. Ráno od 7:30 do 9:00 budou probíhat plánované odběry a telefonické konzultace a objednávání. Od 9:00 do 11:00 budou prováděny preventivní prohlídky a očkování.  Od 11:00 do 13:00 pak budou ošetřeni objednaní nemocní pacienti.

Při příznacích onemocnění koronavirem prosím důrazně, nechoďte do ordinace. 

Pokud potřebujete dopsání léků, zavolejte, pošleme e-recept.

Očkování  dětí podle vakcinologické společnosti lze provádět bez omezení, především očkování kojenců je důležité neodkládat, aby byli chráněni i proti dalším nemocen, které je mohou ohrožovat na životě.

Preventivní prohlídky kojenců jsou nezbytné  provádět  v řádných termínech pro posouzení zdravého vývoje, u starších dětí lze evntuálně preventivní prohlídku odložit o několik měsíců, ale počítejte pak s větším  náporem pacientů.

Při nastaveném režimu ordinace by  se neměli zdraví pacienti potkávat s nemocnými. Neobjednané nemocné nebo ty, kteří přijdou v jinou než domluvenou dobu opravdu nebudeme ošetřovat. Prosím všechny o maximální spolupráci, pochopení a ohleduplnost.