CRP

 

K čemu slouží vyšetření CRP?

CRP je parametr zánětu, který slouží k odlišení virové a bakteriální infekce. Zatímco u virové infekce k významnému vzestupu CRP nedochází, u bakteriální infekce se hodnota CRP zvyšuje již po několika hodinách od jejího vzniku. Vyšetření tedy umožní zjistit závažný stav v době, kdy ještě nejsou projevy nemoci v organizmu plně vyjádřeny, a tak bez zbytečného prodlení rozhodnout, zda je vhodné antibiotika nasadit (u bakteriální infekce), nebo ne (v případě virových onemocnění).

Odběr a vyhodnocení testu v ordinaci trvá několik minut. Provádí se z kapičky krve odebrané z prstu. Vyšetření je hrazeno pojišťovnami.