krizové linky

Dětské krizové centrum - www.dkc.cz  

("Prevence, diagnostika a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte")

Bílý kruh bezpečí - www.bkb.cz - NONSTOP linka 257 317 110

("Poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory")

Domácí násilí - www.domacinasili.cz - DONA linka 251 511 313 ("Pomoc obětem domácího násilí")