pro ženy a dívky v nouzi

23.03.2011 17:24

 poradna Eva -pomoc při řešení problémů

nabízíme radu, otevřené přijetí a pomoc

- obětem domácího násilí

-obětem obchodu se ženami, nucené prostituce

-ženám, které se ocitly v těžké životní situaci vlivem nechtěného a neplánovaného těhotenství

- v nemoci a osamění

Rádi vám poskytneme:

-krizovou intervenci

-sociální poradenství

pomoc při zprostředkování bydlení a zaměstnání

-zprostředkování odborné konzultace

-asistenci a doprovod na úřady a instituce

-zprostředkování duchovní promluvy s kěnzem nebo pastoračním asistentem

-přímou pomoc

Kontakt: tel: 386 357 376

Po a St: 8:00-12:00   13:00-17:00

Čt:        8:00-12:00   13:00-16:00

poradna Eva

diecézní charita

Kanovnická 16

České Budějovice

e-mail: eva@charitacb.cz

www.charitacb.cz