riziko embolie

29.03.2011 14:20

 

Je užívání hormonální antikoncepce bezpečné?Ve středu 3. listopadu 2011  odvysílala TV NOVA v hlavním zpravodajství reportáž o možných rizicích užívání hormonální antikoncepce. Uveden byl případ šestnáctileté dívky, u které náhle došlo k zástavě srdce a v brněnské Fakultní nemocnici lékaři bojovali o její život. Na vině byla tzv. Leidenská mutace, kterou trpí každá dvanáctá žena, aniž by většina z nich o tomto nebezpečí tušila. Jedná se o genetickou dispozici ke zvýšené srážlivosti krve. Pokud taková dívka či žena užívá hormonální antikoncepci, vystavuje se značnému riziku vzniku trombózy, která ji může ohrozit na životě.
 

 .

Leidenská mutace spolu s několika dalšími typy mutací hraje zásadní roli při tzv. trombo-embolických stavech. Pacienti, kteří jsou jejich nositeli, jsou vystaveni značnému riziku vzniku trombózy, tedy krevní sraženiny.

Mezi rizikovou skupinu zdaleka nepatří pouze ženy, které užívají hormonální antikoncepci, byť je Leidenská mutace spojována nejčastěji s touto cílovou skupinou.

Ohrožení mohou být i muži, mezi další rizikové faktory totiž patří kouření, vysoký krevní tlak nebo sedavé či stresující zaměstnání. Těmto pacientům, u kterých se spojuje genetická dispozice s dalšími uvedenými rizikovými faktory, pak hrozí závažná onemocnění, jako mozková mrtvice, infarkt myokardu či plicní embolie.

Jak v reportáži TV NOVA uvedl prof. Špinar, přednosta kardiologie Fakultní nemocnice v Brně, jen na jejich oddělení měsíčně přijímají nejméně dvě pacientky s krevní sraženinou. Tyto ženy užívající hormonální antikoncepci zřejmě netušily, že mohou být nosičkami Leidenské mutace, a nevědomě si tak poškodily zdraví.

Vyšetření zmiňovaných trombofilních mutací se provádí pomocí genetického testu. Toto vyšetření však většina gynekologů předepisuje pouze pacientkám, u kterých se tromboembolické stavy vyskytly v rodinné anamnéze. Kapacita nemocničních laboratoří totiž zdaleka nemůže pokrýt poptávku všech uživatelek

hormonální antikoncepce, kterých je u nás více než milion.

Tento druh genetického testu, který byl uveden na trh pod názvem A-test, Vám do 5 dnů odpoví na otázku, zda patříte do rizikové skupiny pacientů nesoucích Leidenskou mutaci. Více informací o tomto testu naleznete na https://www.a-test.cz.