samovyšetřování varlat

14.11.2016 10:21

Rakovina varlete je vzácná, ale je nejčastějším zhoubným nádorem u mužů ve věku 20-30 let. Samovyšetřování pomáhá k včasnému odhalení a úspěšnému léčení.

Provádějte je ihned po teplé koupeli nebo sprchování,

kdy je šourek měkký a vyšetření je snazší. Před zrcadlem

 s dobrým osvětlením kontrolujte svůj pohmatový nález. Uvědomte si, zda necítíte na jedné straně v šourku větší tah. (Jedno varle je těžší než druhé a táhne za semenný vývod.) Zrakem se přesvědčte, zda není některá část šourku zduřelá. Pokud ano, navštivte lékaře. Samovyšetřování provádíme tak, že oběma rukama uchopíme varle zespodu ukazováčkem a prostředníčkem, shora palcem, a to současně oběma rukama. Při mírném stisknutí varle nebolí a má konzistenci tvrdší gumy.

Vzadu a nahoře nad varletem nahmatáte citlivější nadvarle, které přechází nahoru do chámovodu.

Stejným způsobem pokračujte u druhého varlete.

Zjistíte-li změnu zvětšení varlete, tvrdost na pohmat

bez známek bolesti, nebo hrbol či jinou změnu -, vyhledejte neprodleně svého lékaře, aby provedl řádnou kontrolu. U zdravých mužů bývá obvykle jedno varle

větší a uloženo níž. Pokud vám v dětství stahovali nesestouplé varle, oznamte to lékaři. Samovyšetřování provádějte jednou měsíčně, nejlépe l. den v měsíci.

 více na www.maskoule.cz