Sportovní prohlídky

02.09.2016 10:47

Sportovní prohlídky

Vzhledem ke každoročním změnám v naší legislativě se neustále zpřísňují pravidla k vydávání posudků o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
Podle vyhlášky č.391/2013 Sb., která vstoupila v platnost dne 31.12.2013, jsme povinni při vydávání posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu provést vždy celkové vyšetření posuzovaného dítěte a event. doplnit další nutná vyšetření dle zdravotního stavu nebo rizik v anamnéze.

Na vyšetření k posouzení způsobilosti ke sportovní aktivitě je třeba se dopředu objednat. K vyšetření doneste

- moč posuzovaného dítěte,

- vyplněný  dotazník k odhalení rizika náhlé srdeční smrti u sportovce ( ke stažení  dotaznik-ke-sportovni-prohlidce.pdf (37658)

- v případě, že se jedná o první vyšetření před registrací do sportovní organizace je nutné si dopředu zajistit vyšetření EKG (dětská kardiologie Prachatice nebo Strakonice, prim. MUDr. Jak Kylian, tel: 722 490 050. Vyšetření není hrazenou pojišťovnou).

Pro vyšší časovou náročnost nenechávejte potvrzení zdravotní způsobilosti na poslední chvíli!!!

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Posouzení způsobilosti k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě a dále ke vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu provádí pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.
 Nejbližší tělovýchovně lékařské pracoviště :MUDr. Jan Fuchs, Nad stadionem 484, Vimperk, tel: 388 415 175.